Condiții de achiziție

DATELE FIRMEI:

 • Numele firmei: Societate Comercială SZALVIA Societate în comandită simplă (Szalvia Scs)
 • Fondată în 1991
 • Cod fiscal: 21619335-2-41
 • Cod fiscal EU: HU21619335
 • Număr înregistrare în Registrul Comerţului: 01-06-779639
 • Sediu: 1032 Budapesta, str. Kiscelli nr. 18
 • Cod protecţia datelor: NAIH-55486/2012
 • Număr cont bancar (HUF): OTP 11703006-20449074-00000000 IBAN: HU45 SWIFT: OTPVHUHB
 • Număr cont bancar (EUR): OTP 11763031-23342880-00000000 IBAN: HU36 SWIFT: OTPVHUHB
 • Spaţiul de depozitare a sitelui web şi modul de localizare în concoordanță cu prevederile legale, este asigurat de o firmă Dataglobe Zrt. (1068 Budapest, Király u. 80. / Număr înregistrare în Registrul Comerţului: 13-10-041358 / www.dataglobe.eu) în parteneriat cu firma Szalvia Scs.

timix.hu Comerţ en-gros

 • Adresa/Poşta: (HU)- 1089 Budapesta, sector VIII, str. Golgota nr. 6, clădirea nr. 233, magazinul nr. 687
 • Orar: Luni-Duminică: 7:30-16:00 (după ora 15:30 sunt serviţi numai clienţii aflaţi în incinta magazinului!)
Contact:
 • 1. Birou casier en-gros, comenzi OrderBox (Luni-Vineri 8:00-15:30):
  • a. Telefon: +36 1 920-0900
  • b. FAX: +36 1 920-0966
  • c. Adresa de poștă electronică:
 • 2. Directoriat, aprovizionare, alte operaţiuni (nu ne aflăm permanent în birou):
  • a. Telefon : +36 1 920-0099
  • b. FAX: +36 1 920-0909
  • c. Adresa de poștă electronică:
 • Nu acceptăm mesaje SPAM pe nici una din adresele de e-mail!
 • Pe cei de la care dorim să cumpărăm servicii vom contacta noi, să nu ne irosim timpul inutil!
 • Nu dorim să achiziționăm suprafețe pentru reclame online sau banere!

DISPOZIȚII GENERALE

 • 1. timix.hu se ocupă exclusiv de comercializarea mărfii en-gros, astfel prețurile afișate sunt prețuri en-gros!
  Cantități mai mici și/sau eșantioane de articole nu vă putem oferii!
  Nu servim persoane fizice!
 • 2. Suma minimă de achiziționare:
  • a. 10.000 (zece mii) HUF + TVA în cazul achizițiilor personale
  • b. La comandă prin intermediul OrderBOX cu livrarea mărfii 10.000 (zece mii) HUF + TVA
  • c. La comandă prin intermediul OrdeBOX fără livrarea mărfii 50.000 (cincizeci de mii) HUF + TVA.
 • 3. La articolele cu valoarea netă mai mică de 210 HUF (articole de 1 EURO), cantitatea minimă este de 6 bucăți dintr-un articol într-o unitate (cutie, pachet, etc.).
  De regulă pe etichetele acestori articole apare inscripționată și indicația [EURO].
  Condiţia este valabilă până la limita stocului disponibil indicat de aparat.
  Sunt cazuri în care cantitatea articolului dintr-un pachet diferă de 6 bucăți. În astfel de cazuri acel număr de bucăți este considerată cantiatea minimă de achiziționare al articolului respectiv.
 • 4. Sunt servite exclusiv firme, intreprinderi cu COD FISCAL VALABIL
 • 5. Limba de comunicare și de încheiere a contractelor: maghiară
 • 6. Registarea clienților:
  • a. Personal
   • i. Documente necesare în cazul partenerilor din Ungaria:
    • 1. Certificatul societății în original, sau legitimația de intreprinzător (copie, ștampila, etc. nu este suficient)
    • 2. În cazul în care registarea se face de către o altă persoană decât proprietarul, este necesar o împuternicire semnată de către proprietar.
   • ii. Docmente necesare în cazul firmelor din Uniunea Europeană și din străinătate:
    • 1. Certificatul societății sau documentul de înființare în original.
    • 2. În cazul achizițiilor fără TVA: cod fiscal EU, cu documentația necesară, adică după fiecare achiziție se predă o adeverință prevăzut cu ștampila contabilul firmei (cumpărătorul), în care își asumă răspunderea în faţa organelor fiscale din ţara ţintă cu privire la contabilizarea facturii, sau copie după registrul mărfii în depozitul firmei prevăzută cu ștampila contabilului firmei respective.
    • 3. Trebuie avut în vedere că vânzătorul poate să ceară ca garanție TVA-ul achiziției, ce se va returna în cazul în care documentele cerute ne parvin, sau poate să refuze achiziția fără TVA, dacă consideră că condițiile de bază cu privire la comerializare în UE, independent de valoarea achiziției, nu sunt asigurate.
  • b. Electonic (la comenzile prin intermediul paginii web, opțiune cu expedierea comenzii):
   • i. După completarea formularului de înregistrare de către firma solicitantă, urmeză prelucrarea datelor. Se verifică datele firmei împreună cu organele competente, și în urma înregistrării cauțiunii în contul firmei, în valoare de 10.000 (zece mii) HUF, trimitem numele de identificare și parola pe adresa de e-mail indicată.
    • 1. Cauțiunea de înregistrare (10.000 HUF) este înclusă la plata primei comenzi, dacă partenerul trimite exact cu 10.000 HUF mai puțin decât suma totală indicată pe factura proformă expediată.
    • 2. Presupunând că, partenerul dă comandă cu bună știință și responsabil, în cazul în care, după pregătirea comanzii pentru partener, în termen de 8 zile calendaristice nu –l putem contacta, respectiv la efectuarea comenzi nu am primit nici o informație concretă, ne rezervăm dreptul de a reține cauțiunea ca fiind cheltuială de administare/manipulare, și se va storna comanda.

     În cazul în care cauțiunea a fost inclusă în valoarea unei comenzi anterioare, adică s-a folosit la plata mărfii, numele de inregistrare OrderBOX va fii blocat.
    • 3. Înregistrare partenerilor existenți pentru opțiunea cu expedierea comenzii:
     • a. Înregistrarea electronică este idem ca în punctul 6/b/i, diferența fiind bifarea opțiunii - este deja partenerul firmei. Și în acest caz trebuie depus cauțiunea de înregistrare. Intrarea se face cu același nume de identificare existent, la care se atașează datele lipsă.
    • 4. Mod de plată – plata contravalorii marfă/prestării servicii:
     • a. numerar în HUF sau în EURO
     • b. transfer bancar – în cazul partenerilor stabili având contract cadru. Această posibilitate este oferit de noi în unele cazuri, pentru cumpărători loiali. Tranzacția poate fi în HUF sau în EURO. Costul tranzacției și cheltuielile bancare sunt suportate de cumpărător!
     • c. În cazul opțiunii de cumpărare cu expedierea mărfii, plata se face în avans, ca și în cazul cauțiunii de înregistare.
    • 5. În cazul comerțului en-gros, achiziția se face în regim de autoservire, fără ajutorul unui vânzător. Marfa este selecționat personal de cumpărător și aranjat în cărucioare, ce se va pune pe banda rulantă de la casă. Casierul preia și înregistrează marfa după care în partea cealaltă predă cumpărătorului, ca să poată împacheta în cutii, saci etc. adus de el.
     Casierul nu are în sarcină scoaterea mărfii din coș și împachetarea lor în partea cealaltă. El răspunde doar de trecerea mărfii în fața casei și gestionarea contravalorii acesteia.
     Excepție fiind cazul în care marfa se expediează, atunci casierul trebuie să împacheteze comanda în vederea transportării.
     Dacă se comandă cartoane nedesfăcute, automat se acordă un discount de 5% din valoarea unitară netă, dacă marfa nu se află în promoție/nu are preț fix/nu este în lichidare de stoc!
     Oferta este valabilă exclusiv la cartoane întregi, nedesfăcute, la cantitatea inclusă și nu la cantități ce depășesc această valoare.
     Această promoție nu poate fi cumulat cu alte promoții.
     Dacă între timp se aplică o altă promoție dintr-un alt motiv la marfa respectivă, această promoție se consideră ca parte integrantă din noua promoție și nu ca o extindere a acesteia!
    • 6. Nu oferim marfă în regim de consignație!
     Excepție fiind, cazul în care, în condiții speciale, firma noastră vine cu propunerea!
    • 7. Prețurile sunt valabile până la epuizarea stocului, respectiv până la modificarea, sau revocarea lor.
    • 8. Decontarea facturii în EURO se derulează în următorul mod:
     Articolele sunt facturate în HUF, iar totalul astfel obținut este convertit în EURO, la cursul zilei de cumpărare al valutei al Băncii OTP, actualizat online în clipa imprimării primului exemplar original al facturii.
     Vă atragem atenția asupra faptului că în timpul zilei, în orice clipă și neașteptat, Banca OTP poate modifica cursul valutei, de mai multe ori!
     De aceea este posibil, ca la începerea introducerii datelor pentru facturare cursul valutei să aibă altă valoare decât la finalizarea lui!
     Folosirea cursului valutar unic nu este posibilă!
    • 9. Prioritar se consideră achiziția personală, urmat de gestionarea comenzilor prin OrderBOX. La sosirea unei cantități mari de marfă, prioritate va avea preluarea și înregistrarea lui, restul rămânând la urmă, după finalizarea operațiunii.
    • 10. Firma noastră nu dispune de serviciu de clienți ! Bineînțeles dacă putem,vă stăm la dispoziție!
    • 11. Dreptul de renunțare/refuzare/reziliere
     Se referă la contractul încheiat între părțile aflate la distanță (în lipsă), conform HG al Ungariei, nr. 45/2014. (II. 26.), consumatorul are dreptul de a renunța sau a returna marfa achiziționată în termen de 14 zile lucrătoare, calculat din momentul preluării.
     În lipsa prezentei informări, consumatorul este îndreptățit să-și exercite dreptul de renunțare/refuzare/reziliere timp de douăsprezece luni.
     În cazul exercitării dreptului de renunțare/refuzare/reziliere, consumatorul trebuie să suporte doar cheltuielile de returnare al produsului. Cu toate acestea, firma poate pretinde despăgubiri pentru daunele materiale cauzate de utilizare necorespunzătoare, neconformă destinației.

     Sunt cazuri în care consumatorul nu pote să-și exercite dreptul la renunțare/refuzare/reziliere.
     Aceste cazuri sunt:
     • În cazul produselor al căror preț depinde de fluctuații monetare, ce nu pot fi controlate de firmă.
     • La produse speciale, executate la cererea consumatorului, respectiv la alimente alterabile.
     • c) Înregistrări, albume, softvere, dacă ambalajul este desfăcut.

     În cazul returnării mărfi, confor ordonanței de guvern, firma are obligația, ca în termen de 14 de zile de la data returnării, să restituie contravaloarea produsului către cumpărător.
     Extras din Ordonanța de Guvern al Ungariei 45/2014. (II. 26.), despre Legea cu privire la contractul încheiat între părțile aflate la distanță (în lipsă):
     http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK14030.pdf
    • 12. În cazul întârzierii plăților, suntem nevoiți să percepem o taxă de forfetare în valoare de 40 EURO, conform practicii uniunii, cum este prevăzut în legea XXXIV din anul 2013 (Monitorul Oficial al Ungariei nr. 2013/57, pg. 14658), reglementat în Codul Civil al Ungariei, paragraful 301/A.
     Cursul practicat este cursul de schimb al Băncii Naționale a Ungariei din ziua scadenței.
    • 13. Odată cu accesul în incinta teritoriului en-gros și începerea achiziționării, inclusiv sistemul intern de comandă (OrderBOX), cumpărătorul acceptă automat aceste condiții, și se obligă la respectarea lor.

    Informații despre comandă/livrare

    • 1. Circumferința maximă a unui pachet normal poate fi 300 cm, greutatea maximă 31kg.
    • 2. În cazul mărfii fragile (cel puțin 60% din produsele noastre) curieratele nu își asumă responsabilitate (vezi condițiile de livrare de pe portalul lor), refuză aproape toate cererile de despăgubire, prejudiciul astfel cauzat nici noi nu-l vom despăgubi!
    • 3. Livrarea în țară se întâmplă până la destinația specificată (sediu) cu paritate. Pentru persoane fizice, până la domiciliu, pentru firme, până la sediul firmei.
     Transportatorul/curierul nu își asumă sarcina să livreze coletul până la etaj, apartament! Deci, această rugăminte/opțiune a cumpărătorului suntem nevoiți să nu-l luăm în considerare!
    • 4. Lista actuală de prețuri practicat de transportatorul/curieratul partener (Trans-o-Flex www.tof.hu și DPD www.dpd.hu)se găsește pe situl nostru, timix.hu sub meniul ”Livrare”. Taxa de transport este calculat pe baza tabelelor privind categoria de greutate și modul de transport, care fac parte din proforma trimisă către client la solicitarea livrării.
    • 5. Comenzile sunt acceptate exclusiv în sistemul nostru intern de comandă, de luni până vineri, în rest doar prin OrderBOX!
     Ca să-l puteți folosi este nevoie de înregistrare! OrderBox înlocuieste webshop-ul, vine în ajutorul cumpărătorului online, și poate fi considerat ca un asistent!
     La sfârșit de săptămână, sau în cazuri speciale, OrderBOX nu acceptă comenzi, sau nu e utilizabil!
    • 6. Marfă pretențioasă, fragilă, de dimensiuni mari (ex. flori din plastic de dimensiuni mari pentru ghivece de exterior, etc.) nu trimitem prin curierat, deoarece 99% se deteriorează sau nu este transportabil.
    • 7. Întrucât cumpărătorul dă comanda conform regulamentului la 6 bucăți dintr-un articol, dar în pachet sunt numai 4 bucăți, atunci, ținând cont că marfa respectivă este fragilă, se va împacheta 4 bucăți, fără a percepe nici o taxă suplimentară.
    • 8. La unele articole nu avem posibilitatea de a desface pachetul (ex. set de cuțit spaniol, pungi pentru cadou). La aceste articole nu se atenționează clientul, îl împachetăm așa cum sunt, așa cum ar cumpăra clientul personal. În cazul în care se poate observa din poze, că pachetul conține mai multe bucăți, în vederea evitării neînțelegerii, se recomandă ca clientul să se întereseze înainte de a-l comanda.
    • 9. Cum se comandă prin OrderBOX
     • a. După înregistrare, partenerul selectează produsele dorite, și-l pune în coș.
     • b. După terminarea selectării se finalizează comanda și se completează datele lipsă.
     • c. Atunci când sistemul OrderBOX nu permite trimiterea comenzii, cauzele pot fi multiple:
      • i. S-a epuizat între timp, stocul vreunui articol selectat, de aceea acest articol trebuie scos din coș;
      • ii. În coș se află cantități mai mici decât cantiatea minimă de comandă, apare cu roșu;
      • iii. este sfârșit de săptămână, perioadă în care sistemul nu funcționează;
      • iv. cazuri speciale sau de forță majoră, când sistemul nu acceptă comenzi;
      • v. alte tipuri de erori al sistemului IT.
     • d) Comenzile finalizate vor apărea în meniul ”Comenzile mele” și în același timp sunt trimise electronic la adresa de e-mail dat. (Acest ultim lucru, în unele cazuri, pote să nu se întâmple, dacă sistemul de siguranță IT setat al utilizatorului nu-l permite!)
      Confirmarea de către sistem în urma comenzi trimise are scopul să informeze cumpărătorul despre acceptarea comenzii, și totodată pentru a evita anumite abuzuri, ca de exemplu dacă cineva încearcă să plaseze comandă în numele clientului, fără acordul lui.
     • e) Comanda depusă poate fi anulată, în termen de o oră (și peste program) de la transmitere, trimițând un e-mail! Cerem e-mail, din motive de siguranță!
      După acest termen, comanda se consideră concretă, și începem prelucrarea lui, totodată cumpărătorul renunță automat la dreptul de reziliere!

      • Motivare:
       • i. Coletul este pregătit pentru client, în locul clientului, ca și cum ar fi prezent la fața locului.
        Cu toate acestea presupunem că marfa, cel puți odată, a fost văzut deaproape de client, respectiv cunoaște modul de împachetare al produselor comercializate de noi. Din aceste motive comanda prin OrderBOX este recomandată, în primul rând, pentru clienți ”avansați”.
       • ii. Cumpărătorul nu poate trăii cu dreptul de renunțare/refuzare/reziliere în cazul produselor al cărui preț nu este sub controlul firmei fiind influențat de fluctuația și mișcările pieței monetare.
        99% din produsele comercializate de firmă, intră în această categorie, deoarece majoritatea provine din importuri directe, sau din achiziții de la alte state membre.
       • iii. Coletul poate conține și articole de sezon, al cărori perioadă de comercializare în sistem en-gros este foarte scurtă, rezultând blocări de stoc și totodată pierderi financiare!
      • f) Comanda este pregătită în 7 zile lucrătoare calculat din momentul transmiterii, și se trimite o factură proformă către client, sau în unele cazuri anunțăm personal clientul dacă poate ridica marfa. În cazul în care depășim acest termen, clientul este înștiințat personal.
       Factura proformă poate fi găsită și pe site, sub meniul ”Comenzi procesate”.
       Facturile emise sunt sub meniul ”Facturile mele”.
      • g. Termene de achitare
       • i. La coletele normale, cu livrare, cu plata în avans conform facturii proformă: 3 zile calendaristice.
        După intrarea contravalorii, în ziua livrării, se emite factură fiscală, al cărui termen de plată este tot 3 zile calendaristice. Ziua livrării este considerată ziua execuției.
       • ii. La partenerii contractuali, conform contractului, coletul este predat spre livrare în cel mai scurt timp (vezi punctul 8).
      • h) Extrasele bancare cu privire la comenzile cu livrare, sunt procesate zilnic până la ora 10!
       Având în vedere posibilitățile de livrare, în ziua respectivă vom pute pregătii și expedia comenzile al căror plăți s-a contabilizat până la acel moment.

    INFORMAȚII DESPRE PROTECȚIA DATELOR

    • 1. Cod protecţia datelor: NAIH-55486/2012
    • 2. Datele se dau voluntar. Fără datele cerute la înregistrare, nu veți primii codul de acces și astfel procesul de cumpărare nu poate fi inițiat.
    • 3. Datele furnizate de parteneri sunt confidențiale, dar procesate de firmă.
     Aceste date sunt păstrare în sistem, deoarece la un eventul control, conform experienței anterioare, pot fi cerute!
    • Datele furnizate de parteneri nu divulgăm către terți!
     Excepție fiind firmele de transport sau curierat, ei având nevoie de adresele de livrare! (Informațiile despre protecția datelor a firmelor de transport sunt incluse în Termeni și Condiții al firmei respective)
     Se consideră excepție organele competente, având deciziile corespunzătoare!
     În afara comunicării strict necesare, nu vom abuza de aceste informații!
    • 5. Independent de calitatea parteneriatului, oricine are posibilitatea să se înscrie la newsletter-ul nostru, la care oricând poate renunța, după un schimb de e-mail trimis automat către sistem!
     De asemenea la cererea partenerului, trimis în scris, și noi putem să efectuăm acest procedeu, în cel mai scurt timp posibil!
     Ne rezervăm dreptul de a șterge pe oricine și în orice moment, fără notificare prealabilă, independent de orice motiv, de pe lista noastră de newsletter.

    Asumarea responsabilității/ Reclamații

    • 1. Pozele și datele de pe site servesc exclusiv un scop informativ, fără a avea rol de ofertă, de aceea în unele cazuri datele articolelor pot diferii de realitate!
     Pozele produselor din anexă pot diferii în funcție de fiecare lot/transport.
    • 2. Firma noastră își păstrează dreptul de a modifica datele și prețul articolelor, în orice clipă, și să-l factureze conform.
    • Exepție fiind dacă există un acord prealabil în scris între părți (comanda prin OrderBOX valabil este considerat astfel) privind prețul unor articole. Din această cauză sau din cauza problemelor datorate sistemului informatic, sau de comandă, nu ne asumăm răspunderea, dar facem tot posibilul pentru ca ele să nu se întâmple.Dacă totuși intervin probleme, suntem deschiși la rezolvarea lor în mod civilizat, până când acest lucru se întâmplă reciproc.
    • 3. La listarea articolelor se indică situația stocului actual!
    • Se recomandă interogarea stocului înaintea fiecărui comenzi!La articolele cu stoc epuizat nu avem posibilitate de a vă furniza informații cu privire la transportul următor sau dacă va mai fi în stoc. (Și această opțiune are caracter informativ!)
    • 4. În cazul articolelor cu simbolul (A!)= cu promoție/ în lichidare de stoc/ preț fix, nu este se aplică nici un discount!
    • 5. Nu putem fi trași la răspundere sub nici o formă, pentru nici o sancțiune dată partenerilor noștri de către organele competente, nici nu putem fi obligați la despăgubire, sau acoperirea pedepsei sau sancțiunii primite de parteneri.
    • 6. Nu acceptăm reclamații sau nu schimbăm articole deteriorate în urma transportului de către beneficiar sau curierat.
    • 7. Este important de reținut, că bunurile provenite din achiziții în exces sau bunuri pe displacul cumpărătorului nu vor fi luate înapoi! Excepție fiind, dacă există un acord prealabil în scris, cu privire la acest lucru, cu partenerul respectiv.
    • 8. Articolele deteriorate de pe factură, respectiv articolele aflate în categoria ”lichidare de stoc” nu se înlocuiesc. Pe baza unei inspectări rapide, în termen de 14 zile lucrătore calculat din momentul preluării, se schimbă doar articolele cu defect de fabricație, respectiv articolele care funcționează anormal!
    • Nu ne ocupăm de reclamațiile în cazul articolelelor cumpărate anterior, cu valoarea facturată brută sub 10.000 HUF, din categoria bunuri durabile, fără garanție obligatorie.În măsura în care stocurile nu permit schimbarea articolului, suma va fi creditată pe o proformă!Astfel valoarea articolului restituit se va scădea din valoarea următoarei achiziții, cu respectarea condițiilor de cumpărare! În plus, firma noastră nu poate fi obligat la acordarea altori beneficii!Punctul discutat consideră de sine înțeles, restituirea la depozitul en-gros pe cheltuiala proprie a produselor de către cumpărător, unde reclamația va fi procesată!Este foarte important ca lângă marfa deteriorată să existe măcar copia facturii și să primim prin e-mail o informație prealabilă cu fotografie despre această marfă.În toate cazurile ne vom strădui pe măsura posibilităților să procedăm corect.

    Budapest, 2014.06.12.