Obchodné podmienky

Udaje o firme a prevádzkovatelovi

 • Meno firmy: SZALVIA Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. (Szalvia Bt.)
 • Založené: 1991
 • Daňové identifikačné číslo: 21619335-2-41
 • EU Daňové identifikačné číslo: HU21619335
 • Císlo obchodného registra: 01-06-779639
 • Sídlo: 1032 Budapest, Kiscelli u. 18
 • Cislo registrácie pre ochranu osobnych udajov: NAIH-55486/2012
 • Cislo bankového účtu (HUF): OTP 11703006-20449074-00000000 IBAN: HU45 SWIFT: OTPVHUHB
 • Cislo bankového účtu (EUR): OTP 11763031-23342880-00000000 IBAN: HU36 SWIFT: OTPVHUHB
 • Uložisko našich stránok,podla zákona možne dozadu skontrolovat, zabezbečuje Dataglobe Zrt (1068 Budapest, Király u. 80. / Císlo obchodného registra: 13-10-041358 / www.dataglobe.eu) firma a Szalvia Bt .

timix.hu Velkoobchod

 • Adresa / Posta: (H) - 1089 Budapest VIII., Golgota út. 6. 233- budova 687-obchod
 • Otváracie hodiny: Pondelok-Nedela 7:30-16:00 (15:30 obsluhujeme len tych zákazníkov ktory sa zdržiavaju v obchode!)
Kontakty:
 • 1. Velkoobchodná pokladňa, OrderBOX objednávky (H-P 8:00-15:30):
  • a. Telefon: +36 1 920-0900
  • b. FAX: +36 1 920-0966
  • c. E-mail adresa:
 • 2. Riaditelstvo, logistika,podporné aktivity (Nezdržiavame sa stale v kancelárii)
  • a. Telefon : +36 1 920-0099
  • b. FAX: +36 1 920-0909
  • c. E-mail adresa:
 • SPAM netolerujeme ani na jednej e-mailovej adrese!
 • Ked budeme potrebovat službu ozveme sa Vám, zbytočne si neberme čas!
 • Online reklami a ani bannerovu reklamu nechceme v žiadnom pripade kupit!

Všeobecné obchodné podmienky

 • 1. Timix.hu je velkoobchod , ktory len velkoobchodňe predáva, preto všetky zobrazené ceny su velkoobchodné a platia len pre obchodníkov!Maloobchodné množstvá, a vzorky nemáme možnost zabezpečit!Sukromné osoby neobsluhujeme!
 • 2. Minimálna cena nákupu:
  • a. Pri osobnom nákupe 10000 čiže DesatTisíc (HUF) + Áfa/dph/
  • b. Pri objednávke cez OrderBOX 10000 čiže DesatTisíc (HUF) + Áfa/dph/
  • c. Pri chystani tovaru v OrderBOX-e je možná minimálna objednávka v cene 50000 čiže (HUF) + Áfa/dph/
 • 3.Pri cenách nepresahujúce 210HUF ( 1eurovy tovar )je možný nakup minimálne 6kusov (ks,bal,atd.) po položkách!Tento Tovar je značenyaj ako eurový.
  To plati do chvile,kým skladové zásoby to dovolujú!
  V niektorých prípadoch sa staňe že balenie obsahuje viac ako 6kusov,v týchto prípadoch platí,že minimálne množstvo je počet kusov ktoré sa nachádzaju v balení!!
  Pri normálnom nákupe ked chcete kupit Tovar značeny ako eurový po jednom kuse,vtedy je automaticky pripočítaný k cene 100HUF za kus,ktory sa predáva v minimálno počte v balení..!Aj pri tejto výnimke platí zákaz otvárat celé balenia,kde je stanovený minimálny počet!
 • 4. Len s platným Ičo a Dič obslúžime firmy a živnosti.
 • 5. Komunikačny a v zmluvách používaný jazyk je: Madarsky
 • 6. Registrácia
  • a. Osobne
   • i. Madarsky partner
    • 1. Originál výpis z obchodného registra,živnostenský list (fotokopiu,pečiatku neakceptujeme)
    • 2. --Ked registráciu nevykoná majitel resp. konatel spoločnosti je potrebný overeny suhlas majitela,konatela!!
   • ii. V rámci EU z iného štátu:
    • 1. Výpis z obchodného registra,živnostenský list original.
    • 2. Pri kúpe bez dph/Áfa/: EU Danové identifikačné číslo, alebo k tomu prisluchajucí dokument, a taktiež po každom nákupe potvrdenie od účtárne ,že zaevidovala doklad o kupe /fakturu/alebo zaeviduje a zodpovedá za zaúčtovanie v krajine nákupcu,alebo pečiatkou opatrené potvrdenie o príjme do skladu.
    • 3. Treba mať na zreteli že predajca má právo vypitať celu hodnotu dph ,a po potvrdeni o zaevidovani v celej sume vrátime,respektivne kolega má právo zamietnut predaj bez dph,ked má podozrenie že nebude dodržané uvedené v bode 2,nezávisle od ceny nákupu.
  • b. Elektronickou cestou (Cez web,toto plati automaticky na posielané baliky!)
   • i. Na toto služí formulár ktorý po vyplneni a spracovani je skontrolovany v príslušnych registroch a su odoslané identifikačné udaje a heslo na prihlásenie až po prijati registračnej kaucie 10000HUF na náš bankový účet!
    • 1. Registračná kaucia sa automaticky započíta pri prvej objednávke do platby od zákazníka,ktory presne o 10000HUF plati menej za svoj nákup ako je fakturovaná suma celkom.
    • 2. Predpokladáme že vaša objednávka je pravdivá a zodpovedná,preto pre Vás prichystany Tovar držíme 8 dni. Ked Vás nevieme kontaktovaťcez tieto dni a zároven neudáťe,pri objednávke žiadne informácie vtedy objednávku stornujeme a vašu kauciu zaučtujeme ako manipulačny poplatok,čiže sa nevracia!

     V tom prípade že sa stane spomenuté vyššie,už po viacerych objednávkách vtedy sa zakáže objednávka cez OrderBox.Prirodzene na další nákup osobne srdečne pozyvame obchodného partnera!
    • 3. Registrácia na objednávku tovaru pri existujúcom partnerovy
     • a. Elektronicky tak isto ako v bode 6/b/I s tým rozdielom že treba uviest že už je partnerom.Registračnú kauciu aj v tomto prípade treba uhradit.V tomto prípade neni potrebny partner kod,vase prihlasovacie údaje pripojíme k existujúcim učtom,resp.údajom. .
    • 4. Platba za Tovar a služby:
     • a. V forintoch (HUF)v hotovosti,taktiž v eurách (EUR) v hotovosti
     • b. Pri kmeňových zákaznikoch ktorý maju krížovu zmluvu je možné aj bankovým prevodom.Túto možnost len v určitych prípadoch,pri dostatočnej lojalite dávame a mi ponukneme partnerovi.Tranzakcia sa vykonáva vo forintoch/HUF/ alebo v eurách/EUR/kde všetky poplatky hradí zákazník!
     • c. Registračná kaucia sa vždy platí dopredu!Dodatočná platba neni akceptovatelná!
    • 5. V predajni velkoobchodu sa nakupuje formou samoobsluhy,predajca nesprevádza nakupujúceho. Pri osobnom nákupe sa nakupuje do nákupného vozíka a pri pokladni treba tovar vyložit na pult,pokladník prebere tovar,zaúčtuje a na druhej strane odovzdá zákazníkovy ten potom odkladá Tovar do krabíc,do vlastnych vriec .atd..Pokladnik nemá v náplni práce aby vykladal Tovar na pult a následne po zaučtovani zabalil.Pokladník má za ulohu blokovať a narábať s hotovostou.Výnimka je ked sa posiela tovar vtedy ma za povinnost zabaliť aby sa dal prepraviť.

     Pri kúpe celého,neotvoreného kartonu automaticky získa zákaznik zlavu 5% z ceny bez dane,daný tovar nemôže byt v Akcii/s FIXnou cenou/alebo vo Výpredaji.Ponuka plati na neotvoreny karton a na počet nachádzajuci sa v ňom.Neni možné kombinovať s inou zlavou!
     V prípade že platí promočná zlava vo výnimočných prípadoch, zlava 5% nenavyšuje zlavu!
    • 6. Predaj na komisiu nevykonávame!
     Výniku tvorý ked tento predaj ponukneme my!
    • 7. Ceny platia do vypredania zásob , do zmien a stiahnutia!
    • 8. Pri platbe účtu v Eurách (EUR) podla nasledovného konáme:
     Vsetky položky sa počítaju v forintoch (HUF) a až súčet položiek sa prepočíta do meny euro na konci účtu,faktúri.Na prepočet sa použije kurz OTP Bank Nyrt,ktory je aktuálny online v danej chvily pri tlačeni účtu,faktúry.
     Upozornujeme že OTP Bank Nyrt.denne viac krát meni kurz bez upozornenia!
     Preto sa môže stat že na začiatku blokovania je iny kurz než na konci,platí že platny kurz je na konci vyučtovania!
     Nemáme možnost poskytnuť individuálny kurz,vždy sa riadime aktuálnym kurzom OTP Bank!
    • 9. Prvoradá forma predaja je osobny odber,potom OrderBoxový nákup.V prípade že preberáme vätčšie množstvo tovaru,prioritou je vyloženie tovaru!
    • 10. Naša firma je samoobslužná! Ale ked vieme radi pomôžeme!
    • 11. Odstupenie od zmluvy
     Podla zmluvy ktorá je uzatvorená na dialku podla paragrafu, 45/2014. (II.26.),je možne vrátit objednaný tovar do 14 pracovných dní a to bez udania dôvodu a odstúpit od zmluvy.
     V prípade nevedomosti a neoboznámenia možnost odstupiť od zmluvy 12 mesiace.
     V prípade odstúpenia od zmluvy spätné odoslanie hradi zákazník a zodpovedá za nepoškodenost tovaru z používania na inu ako určenu vec,a tým vzniknutú škodu nahradí velkoobchodu.
     V niektorých prípadoch neni možné vrátenie a odstúpenie od zmluvy.
     V týchto prípadoch:
     • Pri tovaroch kde cena sa nedá ovplivnit pohybom finančných trhov a cena sa odvíja od nich.
     • Pri tovaroch ktoré boli na objednávku vyrobené pre zákaznika podla jeho požiadaviek,pri rýchlo sa kaziacich potravinách.
     • Pri nosičoch hlasu,obrazu alebo pri softvéroch ked je obal otvorený.

     Velkoobchod pri vrátení tovaru je povinný najneskôr do 14 dní vrátit nákupnu cenu zákazníkovy podla príslušnej vyhlášky.
     Výnatok zo zákona 45/2014. (II. 26.) o obchode na dialku a na zmluvu uzatvorenu na dialku: 
     http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK14030.pdf
    • 12. KPri meškaní platby budeme nútený podla , a 2013. rok XXXIV. tv (MK 2013/57 sz. 14658. strana) , PTK 301/A § podla predpisu paragrafu 40 Eurový správný poplatok započítat!
     Prepočtoým kurzom bude kurz MNB!
    • 13. So vstupom do velkoobchodu a začatím nákupu,aj vnútorného systému (OrderBOX),zákaznik suhlasí s týmito obchodnými podmienkami a bude ich dodržiavat!

    Informácie o objednávkach a balíkoch

    • 1. Normálný balik má maximálny obvod 300cm,váha maximálne 31kg.
    • 2. Pri rozbytných tovaroch (Náš sortiment asi 60%!) prepravné spoločnosti podla interných predpisov nenesu zodpovednosť,tak isto neuznávaju reklamácie,tým pádom nenesieme a nezodpovedáme ani my!
    • 3. Pri balíkoch su všetky doručované kuriérom na danú adresu.
     Pri sukromných osobách domov, pri firmách a spoločnostiach na adresu prevádzky.
     Balíky sa nevynášaju na poschodia a ani k dverám,prepravná spoločnost nemá túto povinnosť!
     Aj ked si to zákazník želá nebereme to do úvahy!
    • 4. Všetky ceny prepráv spoločností s ktorými spolupracujeme (Trans-o-Flex www.tof.hu și DPD www.dpd.hu nájdete na stránke timix.hu v priložených tabulkách v menu balíky.Cenu prepravy počítame podla priložených tabuliek a tuto cenu obsahuje aj nami poslaná Proforma faktúra!
    • 5. Objednávky prijímame od pondelka do piatka na našom vnutornom systéme dalej len OrderBox!
     K používaniu je potrebná registrácia!OrderBox miesto webshopu sa bere ako pomocník,môže sa brat aj ako asistent. 
     Cez víkend a v niektorých špeciálných prípadoch neni možné objednávať alebo sa nedá použit!
    • 6. Rozbitné a velké kusy tovaru (Vázy,umelé kvety.)neposielame kuriérom nakolko v 99%sa rozbije alebo neni možná preprava!
    • 7. V tom prípade že si zákazník objedná 6kusov podla obchodných podmienok,ale v balení je len 4ks,vždy sa posielaju 4 kusy nakolko v celom balení je menšia pravdepodobnost že sa rozbije tovar.V tomto prípade sa neúčtuje žiadna cena navyše!
    • 8. Pri niektorých tovaroch nemáme možnost otvorit balenie , (napríklad sada španielských nožov,darčekové balenia)V takom prípade nedávame zákaznikovy na zretel túto skutočnost,ale automaticky zabalíme v takej forme akoby zákazník osobne nakupoval! V prípade ked sad á vidiet na zobrazení že tovar má balenie kde sa nachádza viac kusov,je dobré pred objednávkou sa opýtat..
    • 9. Objednávka cez OrderBOX
     • a. Po prihlásení si partner povyberá tovar ktorý pridá do košíka.
     • b. Po skončeni odovzdá objednávku a doplní potrebné údaje..
     • c. V prípade že OrderBox nedovoluje objednávku môže to mať viac dôvodov:
      • i. Práve sa minul daný produkt,preto je nutné zmazat z objednávky.
      • ii. V košíku sa nachádza menej kusov ako je minimálna kúpa, toto sa značí červenou farbou.
      • iii. Je víkend a OrderBox nebere objednávky.
      • iv. Speciálny alebo Vis Maior prípad sa stal preto neni možné objednávať.
      • v. Iný informačný problem nastal.
     • d. Pri úspešnej objednávke všetky položky sa dostanu do kolonky objednávky a aj odošlu sa na emailovú adresu. (V niektorých prípadoch e mail sa nedoručí a to kvoli bezpečnostným nastveniam niektorých poskitovaťelov služieb!)

      Systémom odoslané potvrdenie sa odosiela na informovanie o prijatí objednávky a na prípady že niekto v partnerovom mene odovzdal objednávku bez jeho vedomia.
     • e. Odovzdanú objednávku je možné stornovat od odovzdania 1 hodinu a to aj mimo pracovnych hodín.Preto sa posiela email lebo ma stopu a dá sa skontrolovať!

      Po tomto čase bereme objednávku ako potvrdenú a začíname s chystanim,tým pádom zákaznik odpustí od vypovedania objednávky!

      • Oddôvodnenie:
       • i) Balík pre partnera chystáme tak akoby bol na mieste len miesto neho.Predpokladáme že partner aspoň raz videl náš sortiment z blízka,a aj pozná všetky balenia a varianty nášho tovaru.
        Z tochto vyplíva že OrderBox objednávky odporúčame partnerom ktorý maju skusenosti s nami a s nákupom u nás!
       • ii) Zákazník nemá možnost odstupiť od zmluvy v takom prípade ked cenu ovplivnujú finančné trhy a ich pohyby.
        Naše ceny závisia od finančných trhov nakolko 99%tovaru máme z dovozu a z iného štátu!
       • iii) V balíku sa môže nachádzat aj sezonálný tovar,ktorý má krátku predajnosť a je predajny len v krátkom intervale vo velkoobchode.
      • f. Balenie a chystanie tovaru,po obdržaní objednávky podla možnosti do 7 pracovných dní realizujeme a posielame PROFORMA faktúru,v niektorých prípadoch sa ozveme mi že tovar je prichystaný,alebo oznámíme že sa posúva termín dodania.
       Pri otvorených faktúrách v OrderBoxe v menu Prichystaný tovar sa tiež nachádza.
       Vystavené faktúry zobrazíte v menu Faktúry.
      • g. Platobné termíny:
       • i. Pri normálnej objednávke s proforma faktúrov: 3 kalendárne dni.
        Pri prijati platby sa vystavý normálna faktúra ,ktorá má splatnost tak isto 3 dni a den na plnenie je den vystavenia.
       • ii. Pri zmluvných partneroch,podla zmluvy.Po prichystaní balíka sa balik odosiela v čo najbližšom termíne s kurierskou spoločnostou. (vid.bod 8.)
      • h. Súvisiace bankové zaúčtovanie platieb za platby robíme každý pracovný deň o 10tej!
       Podla došlích platieb máme možnost odosielať v ten deň balíky, z dôvodu kuriérských špecifikácií!

    Ochrana osobných údajov

    • 1. Císlo povolenia práce s osobými údajmi: NAIH-55486/201
    • 2. Vyplnenie osobných údajov pri registrácii je dobrovolné,ale bez nich neni možný nákup a vydanie prihlasovacých údajov!
    • 3. K odovzdaným osobným udajom pristupujeme citlivo,ale bereme ich ako údaje pre firmu!
     Tieto údaje nevymazávame zo systemu lebo pri prípadnej kontrole oprávnenými orgánmi môžu byt potrebné!
    • 4. Osobné údaje nevydávame tretím stranám!
     Výnimku tvoria špedičné a kuriérske firmy ktoré potrebujú niektoré údaje na doručenie tovaru! (Všetky interné predpisy o ochrane osobných údajov maju na stránkách dopravné spoločnosti!)
     Výnimkou su všetky oprávnené orgány podla osobitných právomocí!
     Udaje používame len na potrebnú komunikáciu,v žiadnom prípade nezneužívame údaje!
    • 5. Každý má právo sa prihlásit na odber noviniek a newsletteru,z ktorého sa môže odhlásit na stránke novinek po odpovedaní na automaticky odoslaný emailu!
     Pri písomnom priani aj mi vieme odhlásenie spravit v čo najkratšom case!
     Máme právo aj zmazat bez vysvetlenia prihláseného účastnika z odosielania noviniek a newsletteru!

    Zodpovednosť/Reklamácie

    • 1. Fotky a údaje o produktoch na stránke slúžia len na informácie,preto v niektorých prípadoch sa môžu líšit od skutočnosti!
     Niektoré produkty na fotkách sa môžu líšit od zavislosti dodávky.
    • 2. Vyhradzujeme si právo na zmenu cien,ktoré môžme okamžite zmenit bez upozornenia a aj tak fakturovať!
     Výnimku tvoria písomná dohoda (tomuto sa rozumie aj platná objednávka v OrderBoxe) o cene jednotlivých produktoch.V prípadoch chyby servera,stránky ,informačného systemu,nenesieme zodpovednosť za škody vzniknuté ale snažíme sa aby nevznikly žiadne problemy. 
     V prípade problemu pri kultivovanom jednaní sme otvorený na uznanie a nápravu chýb!
    • 3. Pri tovare je stale aktuálny stav skladu podla stroja!
     Pri každom tovare doporučujeme skontrolovať dostupnosť danej položky.
     Pri nedostupnej položke nevieme informovať o najbližšej dodávke alebo či bude ešte na sklade. (Táto možnost je len informačná!)
    • 4. Pri (A!) = Akciový/Výpredaj/Fixná cena/ položkách neni možné poskitnutie dalšej zlavy!
    • 5. Pri kontrolách príslušných orgánov nezodpovedáme za sankcie a pokuty,naša firma v žiadnom prípade neni zodpovedná a neni povinná v žiadnej forme uhradit sankcie a pokuty za partnera!
    • 6. Pri vlastnom odbere alebo odosielaní nezodpovedáme a nevymiename rozbitý tovar a neni možná ani reklamácia!
    • 7. Velmi dôležité je že pri nadmernom zásobovaní a nákupe,Tovar Nebereme Spät! Výnimku tvorý ked bolo písomne dohodnuté inak.
    • 8. Na fakture značený tovar ako rozbité alebo Výpredaj nevimiename, ale tovar s poškodením z výroby alebo nefunkčný tovar od doručenia 14dní,po rýchlej kontrole vymeníme!
     Predtým kúpený a nižším ako brutto/bez Dph/ 10000Ft , a nepatrí do skupiny podliehajúcej reklamáciám,nemáme možnost sa zaoberať!
     V tom prípade že daný tovar už nemáme v ponuke pripíšeme k dobru cenu výrobku na proform fakture!
     Takto vzniknutú protihodnotu tovaru je možné použit na nákup iného tovaru pri dodržaní obchodných podmienok!Nad rámec tochto plnenia naša spločnost nemá iné povinnosti!
     S tohto vyplíva že zákazník na vlastné náklady doručí reklamovany výrobok do velkoskladu,kde sa uskutoční reklamačný proces!
     Dôležité je aby k reklamovanému tovaru bola priložená aspon kopia faktúry a aby sme pred reklamáciou dostaly v e-maily popis a foto závady.
     V každom prípade pristupujeme zodpovedne k reklamácii a budeme sa snažit o korektné vybavenie v rámci našich možností.

    Budapest, 2014.06.12.